Přihláška na soutěž

Vybraná pravidla soutěže
  • Do soutěže je zařazen omezený počet 50 kolektivů.
  • Pořadatel si vyhrazuje právo v případě velkého zájmu vybrat počet družstev dle data došlých přihlášek.
  • Startovné za jeden kolektiv činí 1700,- Kč (strava). Kolektivem se rozumí 10 dětí a 1 vedoucí. Stravu nad výše uvedený počet lze závazně objednat na přiložené přihlášce.
  • Strava: večeře (obložená bageta),snídaně(chléb-výběr), oběd(maso na čínský způsob, rýže). Jídlo bude podáváno do vlastních nádob.
  • Povinností soutěžícího kolektivu je zajistit 1 rozhodčího. Stravu pro rozhodčí hradí pořadatel. Rozhodčímu předá stravenky rozhodčí disciplíny.
  • Ubytování je ve vlastních stanech, pro nejmenší možnost ubytování v omezeném množství v místní klubovně (po dohodě s pořadatelem).
  • Všechny zúčastněné kolektivy obdrží věcné ceny.
  • V případě odhlášení kolektivu méně jak 14 dní před startem soutěže se startovné nevrací.
  • Podrobné propozice zde.

! Přihlašování na soutěž bude spuštěno 1.3.2023 od 7:00!